Home » Kuroko no Basuke Dj – Season of Cherry Blossoms by Gusari [Eng]
Kuroko no Basuke Dj Yaoi DJs

Kuroko no Basuke Dj – Season of Cherry Blossoms by Gusari [Eng]

Dj: Season of Cherry Blossoms- Kuroko no Basuke Dj; Cicatrix Spectrum Anthology – Sakura no Kisetsu
Author: Sashikizu/Gusari
Language: English
Pairing: Midorima x Takao; Takao x Midorima

Manga Index