Home » Free! Dj – Ōsutoraria kara kikoku shitara, shin’yū ga inu ni natte imashita. by Rui [Kr]
Free! Dj Yaoi DJs

Free! Dj – Ōsutoraria kara kikoku shitara, shin’yū ga inu ni natte imashita. by Rui [Kr]

Language: Korean
Dj: Ōsutoraria kara kikoku shitara, shin’yū ga inu ni natte imashita. – Free! Dj; オーストラリアから帰国したら; 親友が犬になっていました。
Author: Rui
Pairing: Sousuke x Rin

Manga Index