Home » Otonari no Riku by Chanja Kojiki [Eng]
Yaoi Oneshots

Otonari no Riku by Chanja Kojiki [Eng]

Oneshot: Otonari no Riku
Author: Chanja Kojiki
Language: English

Manga Index