Home » Gikei Ryoujoku by Tsuba Haku Pieta (Akinomori) [JP]
Gikei Ryoujoku by Tsuba Haku Pieta (Akinomori) [JP]
Yaoi Oneshots

Gikei Ryoujoku by Tsuba Haku Pieta (Akinomori) [JP]

Yaoi Oneshot: Gikei Ryoujoku
Mangaka: Tsuba Haku Pieta (Akinomori)
Language: Japanese

Manga Index