Home » Durarara Dj – Stop! Kiken Shima Shizuo-kun!! by Azemania (GOMIX53) [JP]
Durarara Dj – Stop! Kiken Shima Shizuo-kun!! by Azemania (GOMIX53) [JP]
Durarara Dj Yaoi DJs

Durarara Dj – Stop! Kiken Shima Shizuo-kun!! by Azemania (GOMIX53) [JP]

Doujinshi: Durarara Dj – Stop! Kiken Shima Shizuo-kun!!
Author: Azemania (GOMIX53)
Language: Japanese
Pairing: Shizuo x Izaya

Manga Index