Home » Isekai Teni shitara Seidorei to Shite no Jinsei ga Matte imashita by PE (Souchou Shin) [JP]
Yaoi Oneshots

Isekai Teni shitara Seidorei to Shite no Jinsei ga Matte imashita by PE (Souchou Shin) [JP]

Oneshot: Isekai Teni shitara Seidorei to Shite no Jinsei ga Matte imashita
Mangaka: PE (Souchou Shin)
Language: Japanese

Manga Index